01. Trochę historii

Nasza fundacja powstała 2 lutego 2018 roku.

 

02. Cele Fundacji

 1. Działalność na rzecz organizacji, które działają w zakresie nauki, oświaty, kultury, sportu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
 2. Wspieranie działań jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Ochrona i promocja zdrowia.
 4. Działalność proekologiczna, wspieranie rolnictwa ekologicznego oraz produkcji wysokiej jakości żywności ekologicznej i naturalnej.
 5. Wspieranie działalności dobroczynnej.
 6. Rozwój nauki oraz nowych technologii.
 7. Działanie na rzecz wspierania inicjatyw służących wykorzystaniu środków europejskich i innych środków zagranicznych.
 8. Troska o rozwój wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób zaangażowanych w działania fundacji.
 9. Upowszechnianie i popularyzacja sportu, kultury fizycznej i turystyki.
 10. Działalność edukacyjno-naukowa.
 11. Działalność na rzecz seniorów oraz osób starszych.
 12. Wspieranie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
 13. Upowszechnianie historii, kultury i sztuki.
 14. Wspieranie działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego.
 15. Wspieranie działań na rzecz popularyzacji patriotyzmu oraz promocja polskiej historii, kultury i sztuki w kraju i poza jego granicami.
 

 

 

 

 
 

Karpacka Fundacja Rozwoju

ul. Wysockiego 24i, 37-700 Przemyśl

telefon: 663 831 999

karpackafundacjarozwoju@gmail.com