KARPACKA FUNDACJA ROZWOJU
w ramach projektu
"NAWIGATOR – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ"
otrzymała mikrogrant w ramach którego realizuje projekt na rzecz ekonomii społecznej
pt. "Ze sportem za pan brat"
 
Wartość grantu: 6000 PLN
 
Termin realizacji:
Projekt realizowany jest od 1 września 2018 r. do 9 listopada 2018 r.
 
Projekt ma charakter regionalny. Głównym celem projektu jest rozwój sportowo-fizyczny oraz lepsze zagospodarowanie czasu wolnego 30 dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Ujkowicach.
 
Cele szczegółowe projektu:
  • kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej oraz lepsze wykorzystanie czasu wolnego przez 30 osobową grupę dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt,
  • poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia przez 30 osobową grupę dzieci i młodzieży z Ujkowic,
  • stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt,
  • uświadomienie dzieciom oraz ich rodzicom czym jest ekonomia społeczna.
 
Harmonogram poszczególnych działań:
  • Akcja promocyjno- informacyjna - 01.09.2018 - 09.11.2018
  • Spotkanie rekrutacyjno - informacyjne - 04.09.2018
  • Zajęcia sportowo - rekreacyjne - 10.09.2018 - 01.11.2018
  • Spotkanie integracyjne na zakończenie zajęć - 07.11.2018
 
Harmonogram zajęć od 10 września do 1 listopada:
 
Chłopcy:
Wtorek i Czwartek
15.00 - 16.30
 
Dziewczęta:
Poniedziałek i Środa
15.00 - 16.30
 
 
 
 

Karpacka Fundacja Rozwoju

ul. Wysockiego 24i, 37-700 Przemyśl

telefon: 663 831 999

karpackafundacjarozwoju@gmail.com