KARPACKA FUNDACJA ROZWOJU
w ramach realizacji zadania publicznego w 2019 w Gminie Żurawica otrzymała dotację w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej wśród młodzieży szkolnej

 

 

 

Wysokość dotacji: 3560 PLN
 
Termin realizacji:
Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.
 
Celem zadania publicznego będzie rozwój sportowo-fizyczny oraz  lepsze zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z Orzechowiec..
 
Cele szczegółowe projektu:
  • kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej oraz lepsze wykorzystanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież,
  • poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży,
  • stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie.
 
Harmonogram poszczególnych działań:
  • Zajęcia sportowo - rekreacyjne - 01.04.2019 - 30.06.2019
 
Harmonogram zajęć:
Poniedziałek - 16.00 - 17.30
Piątek - 13.00 - 14.30

 

 
 
Wysokość dotacji: 1760 PLN
 
Termin realizacji:
Projekt realizowany jest od 8 lipca 2019 r. do 29 września 2019 r.
 
Celem zadania publicznego będzie rozwój sportowo-fizyczny oraz  lepsze zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z Orzechowiec..
 
Cele szczegółowe projektu:
  • kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej oraz lepsze wykorzystanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież,
  • poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży,
  • stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie.
 
Harmonogram poszczególnych działań:
  • Zajęcia sportowo - rekreacyjne - 08.07.2019 - 29.09.2019
 
Harmonogram zajęć:
Poniedziałek - 16.00 - 17.30
Piątek - 13.00 - 14.30

 

 
 

Karpacka Fundacja Rozwoju

ul. Wysockiego 24i, 37-700 Przemyśl

telefon: 663 831 999

karpackafundacjarozwoju@gmail.com