KARPACKA FUNDACJA ROZWOJU
w ramach realizacji zadania publicznego w 20220 w Gminie Żurawica otrzymała dotację w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej wśród młodzieży szkolnej z miejscowości Orzechowce

 

 

 

Wysokość dotacji: 4500 PLN
 
Termin realizacji:
Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 
Głównym celem zadania publicznego realizowanego w ramach upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej wśród dyieci i młodzieży szkolnej jest popularyzacja aktywności fizycznej poprzez pozaszkolne zajęcia piłki nożnej w miejscowości Orzechowce.
 
Cele szczegółowe projektu:
  • kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej oraz lepsze wykorzystanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież,
  • poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży,
  • stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie.
 

Harmonogram zajęć:

  • Poniedziałek, wtorek i czwartek - 16.15 - 17.45
 
Miejsce treningów:
  • stadion w Orzechowcach

 

 

 

 
 

Karpacka Fundacja Rozwoju

ul. Wysockiego 24i, 37-700 Przemyśl

telefon: 663 831 999

karpackafundacjarozwoju@gmail.com