KARPACKA FUNDACJA ROZWOJU
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 w Gminie Przemyśl
otrzymała dotację na realizację zadania pt. "Ze sportem za pan brat"

 

 

 

Całkowity koszt realizacji zadania: 4795 PLN
Wysokość dotacji: 3500 PLN
Wkład własny: 1295 PLN
 
Termin realizacji:
Projekt realizowany jest od 11 luty 2019 r. do 8 grudnia 2019 r.
 
Główny cel zadania to rozwój sportowo-fizyczny oraz lepsze zagospodarowanie czasu wolnego 15 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ujkowicach.
 
Cele szczegółowe projektu:
  • kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej oraz lepsze wykorzystanie czasu wolnego przez 15 osobową grupę dzieci,
  • poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia przez 15 osobowej grupy dzieci z Ujkowic,
  • stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie,
 
Harmonogram poszczególnych działań:
  • Ubezpieczenie uczestników zajęć - 11.02.2019 - 15.02.2019
  • Zajęcia sportowo - rekreacyjne - 18.02.2019 - 28.06.2019 i 05.09.2019 - 24.11.2019
 
Harmonogram zajęć od 18 lutego do 28 czerwca:
 
Wtorek i Czwartek
15.00 - 16.30
 
 
 
 
 

Karpacka Fundacja Rozwoju

ul. Wysockiego 24i, 37-700 Przemyśl

telefon: 663 831 999

karpackafundacjarozwoju@gmail.com